Buitenlandtrip 2019

In het bestuurlijk overleg is het voorstel ingebracht het komende jaar onze buitenland trip te organiseren in de Vogezen (Frankrijk). Het bestuur staat hier positief tegenover en wil dit mede ondersteunen. Het is de bedoeling dat we hier van woensdag 19 juni tot...