Beleid ten aanzien van inzet leden.

Ter ondersteuning van activiteiten van DFC Twickel Trappers is het volgende beleid van toepassing:

  • Elk lid van de vereniging tot de leeftijd van 70 jaar kan minimaal 1 keer per kalenderjaar voor een door de vereniging georganiseerde activiteit worden ingezet;
  • Indien men op die dag verhinderd is, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen;
  • De gevraagde inzet wordt zo tijdig mogelijk bekend gemaakt, doch minimaal 6 weken voor de dag van de activiteit;
  • Ondernemers, zijnde lid van DFC Twickel Trappers, zijn vrijgesteld van de inzet gedurende dat kalenderjaar als zij een materiële en/of financiële bijdrage leveren voor een te organiseren activiteit, niet zijnde een advertentie in het clubblad of als kledingsponsor;
  • De gevraagde inzet betreft tenminste de toertochten.

 

Vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 13 april 2019.