Beleid ten aanzien van inzet leden.

Beleid ten aanzien van inzet leden. Ter ondersteuning van activiteiten van DFC Twickel Trappers is het volgende beleid van toepassing: Elk lid van de vereniging tot de leeftijd van 70 jaar kan minimaal 1 keer per kalenderjaar voor een door de vereniging georganiseerde...

Buitenlandtrip 2019

In het bestuurlijk overleg is het voorstel ingebracht het komende jaar onze buitenland trip te organiseren in de Vogezen (Frankrijk). Het bestuur staat hier positief tegenover en wil dit mede ondersteunen. Het is de bedoeling dat we hier van woensdag 19 juni tot...