D.F.C. De Twickel Trappers is een jonge toerfietsvereniging uit het Twentse Delden.

De vereniging is opgericht op 22 januari 1999. Aanleiding voor de oprichting was de wens om te komen tot één gezamenlijke fietsvereniging in Delden. Delden kende vele toerfietsers die allemaal hun eigen vaste clubje hadden of individueel hun kilometers maakten. Een aantal initiatiefnemers besefte eind 1998 dat het een grote meerwaarde zou kunnen hebben voor het toerfietsen in Delden indien gekomen zou kunnen worden tot één grote vereniging waarin er voor elk wat wils geboden wordt. De naam van de vereniging is ontleend aan het prachtige landgoed Twickel dat Delden omzoomt.

De letters D.F.C. staan voor Deldense Fiets Club. Daarmee wordt benadrukt dat het geen wielrenvereniging is en evenmin alleen een toerfietsvereniging voor de wegrijders. Ook het ATB’en is een wezenlijke tak binnen de club. Jaarlijks organiseert de vereniging twee evenementen. Een vrije Twickel-toertocht voor de wegfietsers door het Twentse coulissenlandschap en een ATB-Twickeltocht, uiteraard, over het landgoed Twickel. Indien de leden dit wensen kan er ook gezamenlijk deelgenomen worden aan de vrije toertochten welke door andere verenigingen georganiseerd worden. Naast het fietsen worden er jaarlijks diverse clubtochten georganiseerd zoals een clubmiddag. Daarnaast gaan we ieder jaar in de zomer met een aantal leden de uitdaging aan in bergen.  Alle relevante informatie van, voor en door de leden wordt aangeboden via onder meer de TwickelToerWijzer, het officiële clubblad van de vereniging dat vier keer per jaar verschijnt.

Bestuur

Voorzitter:
Eric Groothuis

Secretaris:
Henk Brink

Penningmeester:
André Bruins

Sponsor & kleding commissie:
René Geerdink

Ledenadministratie:
André Bruins

Activiteiten commissie:

Redactie clubblad:
Frank Grefte

Toercoördinator/webmaster:
Johnny Rupert

Redactielid clubblad kopij:
Frank Grefte

Redactielid clubblad kopij:
Wim Hoentjen

 

 

Contact Twickeltrappers

5 + 10 =

Trainingstijden

Zomertijd:
Zondagmorgen
Vertrek: 8:30 uur
Lengte: ± 90 km

Dinsdagavond
Vertrek: 18:30 uur
Lengte: ± 70 km

Woensdagmorgen Pensionado-groep
Vertrek: 9:00 uur
Lengte ± 90 km

Donderdagavond
Vertrek: 18:30 uur
Lengte: ± 70 km

Wintertijd:
Zondagmorgen

Vertrek: 9:00 uur
Lengte: ± 50 km

Woensdagmorgen Pensionado-groep
Vertrek: 9:00 uur
Lengte ± 90 km

Donderdagavond
Spinning

Het vertrek is bij de Albert Heijn.

Het racefiets seizoen loopt van april tot oktober en het MTB seizoen van oktober tot april, afhankelijk van de weersomstandigheden.