D.F.C. De Twickel Trappers is een toerfietsvereniging uit het Twentse Delden.

De vereniging is opgericht op 22 januari 1999. Aanleiding voor de oprichting was de wens om te komen tot één gezamenlijke fietsvereniging in Delden. Delden kende vele toerfietsers die allemaal hun eigen vaste clubje hadden of individueel hun kilometers maakten. Een aantal initiatiefnemers besefte eind 1998 dat het een grote meerwaarde zou kunnen hebben voor het toerfietsen in Delden indien gekomen zou kunnen worden tot één grote vereniging waarin er voor elk wat wils geboden wordt. De naam van de vereniging is ontleend aan het prachtige landgoed Twickel dat Delden omzoomt.

De letters D.F.C. staan voor Deldense Fiets Club. Daarmee wordt benadrukt dat het geen wielrenvereniging is en evenmin alleen een toerfietsvereniging voor de wegrijders. Ook het ATB’en is een wezenlijke tak binnen de club. Jaarlijks organiseert de vereniging twee evenementen. Een vrije Twickel-toertocht voor de wegfietsers door het Twentse coulissenlandschap en een ATB-Twickeltocht, uiteraard, over het landgoed Twickel. Indien de leden dit wensen kan er ook gezamenlijk deelgenomen worden aan de vrije toertochten welke door andere verenigingen georganiseerd worden. Naast het fietsen worden er jaarlijks diverse clubtochten georganiseerd zoals een clubmiddag. Daarnaast gaan we ieder jaar in de zomer met een aantal leden de uitdaging aan in bergen.  Alle relevante informatie van, voor en door de leden wordt aangeboden via onder meer de TwickelToerWijzer, het officiële clubblad van de vereniging dat vier keer per jaar verschijnt.

Contact Twickeltrappers

14 + 10 =