D.F.C. De Twickel Trappers is een toerfietsvereniging uit het Twentse Delden.

De vereniging is opgericht op 22 januari 1999. Aanleiding voor de oprichting was de wens om te komen tot één gezamenlijke fietsvereniging in Delden. Delden kende vele toerfietsers die allemaal hun eigen vaste clubje hadden of individueel hun kilometers maakten. Een aantal initiatiefnemers besefte eind 1998 dat het een grote meerwaarde zou kunnen hebben voor het toerfietsen in Delden indien gekomen zou kunnen worden tot één grote vereniging waarin er voor elk wat wils geboden wordt. De naam van de vereniging is ontleend aan het prachtige landgoed Twickel dat Delden omzoomt.

De letters D.F.C. staan voor Deldense Fiets Club. Daarmee wordt benadrukt dat het geen wielrenvereniging is en evenmin alleen een toerfietsvereniging voor de wegrijders. Ook het ATB’en is een wezenlijke tak binnen de club. De vereniging telt op dit moment zo’n 180 leden waarvan 25% bestaat uit dames. Doelstelling van onze vereniging is om fietsers bij elkaar te brengen om samen de fietssport te beleven. Hiervoor organiseren we elke week trainingsritten. De vereniging organiseert tevens een tweetal evenementen. Een Twickel-toertocht in februari, uiteraard over het landgoed Twickel en een Twickel Zomer Tocht in september, door het Twentse coulisselandschap. Indien de leden dit wensen kan er ook gezamenlijk deelgenomen worden aan de vrije toertochten welke door andere verenigingen georganiseerd worden. Naast het fietsen worden er jaarlijks diverse clubtochten georganiseerd zoals een nieuwjaarstocht en “fiets eens ergens anders”. Daarnaast gaan we ieder jaar in de zomer met een aantal leden de uitdaging aan in bergen.  Alle relevante informatie van, voor en door de leden wordt aangeboden via onder meer de TwickelToerWijzer, het officiële clubblad van de vereniging dat vier keer per jaar verschijnt, de website, een mailingen en diverse appgroepen.

Contact Twickeltrappers

9 + 14 =