In de begroting van DFC Twickel Trappers is elk jaar een bedrag gereserveerd voor een goed doel. Op deze wijze willen wij als vereniging onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. We hebben dit jaar gemeend een donatie van € 500,- te moeten aan de actie “Een wens voor Jens”. Jens Harmsen is inmiddels 4 jaar en woonachtig in Delden. Hij is geboren met diverse lichamelijke handicaps. Jens heeft hierdoor 24 uur per dag begeleiding vanuit de zorg. Jens kan niet praten en is afhankelijk van beademingsapparatuur. Hij heeft onlangs een nieuwe rolstoel gekregen waaraan de beademingsapparatuur is bevestigd. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat er een inklapbare rolstoel door hem gebruikt kan worden. Dit maakte het noodzakelijk dat er een andere auto moet komen om Jens te kunnen vervoeren. Ons lid Marjon Verburg kende Jens, omdat zij hem als pasgeborene heeft verzorgd op de afdeling neonatologie. Zij trok zich het lot van Jens aan en heeft deze actie op touw gezet om geld in te zamelen voor een rolstoelauto voor Jens. Deze actie sprak ons als bestuur zo aan dat wij besloten hebben om als vereniging hieraan een bijdrage te geven.

We hebben afgelopen maandag met eigen ogen kunnen zien hoe Jens nu gemakkelijk vervoerd kan worden in deze rolstoelbus en hopen dat Jens en zijn ouders nog lang plezier zullen hebben van deze rolstoelbus.