D.F.C. de Twickeltrappers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat je graag wilt weten wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag op een zo’n helder mogelijke manier.
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@twickeltrappers.nl

Veilig bewaren en beschermen
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in met wachtwoorden beveiligde bestanden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor het doel in lijn met de doelstelling van de vereniging. Van de derde partij eisen wij in een verwerkingsovereenkomst dat deze net zo zorgvuldig met de gegevens omgaat als wij en dat deze uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Mocht je het gevoel hebben dat zaken niet correct gebeuren, laat het ons dan weten via het volgende emailadres: info@twickeltrappers.nl

Wat doen we met je gegevens?

Inschrijven als lid
Bij inschrijving als lid van de TwickelTrappers vragen wij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Hiermee incasseren wij de contributie, delen en versturen wij clubinformatie, clubbladen en uitnodigingen voor (leden)vergaderingen.

Na opzeggen van het lidmaatschap bewaren wij de persoonsgegevens nog voor een periode van 1 jaar. Als je daar bezwaar tegen hebt dan kun je verzoeken jouw gegevens te anonimiseren. Neem hiervoor dan contact op met de secretaris of mail naar info@twickeltrappers.nl. Financiële gegevens zijn wij wettelijk verplicht om 7 jaar te bewaren.

Aanmelding NTFU
Bij de inschrijving als lid van de TwickelTrappers wordt je tevens aangemeld als lid van Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), indien je nog geen lid bent van de NTFU. Via de NTFU wordt onder meer een fietsschadeverzekering afgesloten. De NTFU wordt de benodigde gegevens verstrekt. Het delen van deze informatie ligt vast in een verwerkersovereenkomst. De volgende persoonsgegevens worden door de NTFU verwerkt: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, naam en telefoonnummer voor noodgevallen, e-mailadres, provincie, land, lidmaatschapsnummer en het lidmaatschapsnummer van de vereniging.

Het doel van de verwerking is:

 • Het faciliteren van de ledenadministratie van de TwickelTrappers;
 • Het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van betrokkene;
 • Het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
 • Het verzenden aan betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazines per post;
 • Het verzenden van mailingen m.b.t. informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
 • Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer;
 • Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de TwickelTrappers aan andere bij de NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet va de TwickelTrappers door het publiceren van namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van bestuursleden op ntfu.nl en www.fietssport.nl;
 • Het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
 • Het op initiatief van de betrokkenen aanmaken van een profiel op fietssport.nl;
 • Het opnemen van contact met de TwickelTrappers of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NTFU;
 • Het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

 

Clubblad
Periodiek verzenden wij het clubblad naar al onze leden en sponsoren. Voor het verzenden hebben wij een relatiebestand aangemaakt met namen en (email)adressen van leden en sponsoren.

Clubkleding
Het bestellen van kleding en de betaling hiervan via de website van kledingleverancier Verge. Leden bestellen via een eigen account via de site van Verge. Enkel de uitlevering van de kleding gaat via de kledingcommissie.

Tenslotte

Als D.F.C. de Twickeltrappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van de Privacy Policy vragen hierover en u wilt contact met ons opnemen dat kan dit via de contactpagina of stuur een mail naar info@twickeltrappers.nl.