Privacy policy

D.F.C. de Twickeltrappers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat … Meer lezen over Privacy policy