In het verleden hebben wij altijd een beroep gedaan op een bijdrage van onze activiteiten bij de Rabobank. Eerst via de Rabo Delden en daarna via de Rabobank Centraal Twente. Dit systeem is gewijzigd door de introductie van de Clubkas campagne. Dit houdt in dat de Rabobank in 2018 een bedrag ter beschikking stelt van € 125.000. De klanten (vanaf 12 jaar) van de Rabobank kunnen dit jaarlijkse bedrag verdelen onder de deelnemende verenigingen, stichtingen.

Hoe werkt het?
Alle klanten (ongeveer 51.000) van de Rabobank (Centraal Twente) kunnen via  een online stemmodule drie stemmen uitbrengen. Van de drie stemmen kunnen er twee op zijn of haar vereniging uitgebracht worden en één op een willekeurige andere vereniging of stichting. Niet de bank maar de klanten bepalen dus de financiële bijdrage voor het realiseren van het clubdoel.

Ons clubdoel dit jaar is:

Hoe kunnen we meer dames binden aan onze club

Tijdens onze slotrit 1 oktober 2017 is door de leden aangegeven dat het zo jammer is dat wij zo weinig dames binnen onze vereniging hebben. Dit terwijl er wel voldoende signalen zijn van actief fietsende dames. Blijkbaar is er nog een drempel. Onze opdracht was dan ook dit te onderzoeken en waar nodig te introduceren. Inmiddels is dit ingezet en lijkt het er op dat we dit na een tweetal informatieavonden aardig in beeld hebben waar de behoefte ligt. Op dit moment zijn we druk bezig met de vervolgstappen en wordt er enthousiast gereageerd op ons initiatief.

Steun ons!

Ben je ook enthousiast over dit doel, steun ons dan door je stem, liefst natuurlijk twee, uit te brengen op ons initiatief. Stemmen mag natuurlijk ook omdat je ons een warm hart toedraagt, of gewoon lid bent, ook hiermee steun je ons!

Tip voor je reststem: denk aan “Hemelvaart-fiets-4-daagse”, ook daar zijn diverse leden van ons club actief bij betrokken.

Alvast dank voor jullie steun

 

STEM TUSSEN 1 EN 22 MEI OP HET INITIATIEF VAN ONZE CLUB