Contributie

DFC de Twickel Trappers kent leden, steunende leden en donateurs. Voor de leden en de steunende leden wordt jaarlijks contributie geheven. Met de donateurs wordt afgesproken welk bedrag zij jaarlijks willen doneren.
De contributie wordt betaald per kalenderjaar en bedraagt op dit moment:
lid – € 50,00
steunend lid – € 15,00
Bij de aanmelding wordt eenmalig € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
Voor nieuwe leden, die zich na 1 september aanmelden, geldt een verlengd lidmaatschap. We hanteren dan voor het eerste jaar een lager tarief en voor het tweede jaar het reguliere tarief.
De contributie wordt betaald per automatische incasso. De contributie wordt in de maand januari afgeschreven van uw bankrekening.
Leden zijn automatisch lid van de NTFU en ontvangen het blad Fietssport Magazine. Dit geldt niet voor steunende leden.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren voor 1 december. Er vindt geen restitutie plaats van de contributie.

Wijzigingen in uw adresgegevens, bankrekeningnummer, email of telefoonnummer kunt u doorgeven via info@twickletrappers.nl Wij zorgen er dan voor dat deze worden doorgegeven aan de NTFU en clubbladredactie voor zover noodzakelijk.

Heb u vragen over de contributie dan kunt u contact opnemen met de penningmeester via info@twickeltrappers.nl